“G-house, villa met gastenverblijf aan de Reeuwijkse Plas” door Lab32 architecten | homify
Error: Cannot find module './CookieBanner' at eval (webpack:///./app/assets/javascripts/webpack/react-components_lazy_^\.\/.*$_namespace_object?:3566:12) at at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7) at Function.Module.runMain (module.js:696:11) at startup (bootstrap_node.js:204:16) at bootstrap_node.js:625:3
Lab32 architecten
Lab32 architecten
Lab32 architecten
Ongeldig nummer. Controleer de landcode, het kengetal en het telefoonnummer
Door op 'Verzenden' te klikken, bevestig ik dat ik de Privacy en cookiebeleid heb gelezen en ga ik ermee akkoord dat de voorgaande informatie zal worden verwerkt om mijn verzoek te beantwoorden.
Opmerking: u kunt uw toestemming intrekken door privacy@homify.com te e-mailen.
Verzonden!
Deze professional zal zo snel mogelijk antwoorden!

“G-house, villa met gastenverblijf aan de Reeuwijkse Plas”

G-house, villa met gastenverblijf aan de Reeuwijkse Plas door Lab32 architecten.

De villa is gelegen aan de Reeuwijkse Plas in een dorp bij Reeuwijk dat in hoofdzaak bestaat uit een smalle doorgaande weg met voornamelijk ruime vrijstaande woningen op door sloten gevormde “eilanden” in het water. De kracht van de locatie ligt in het wonen aan het water en de beleving van deze natuurlijke omgeving in de wisselende seizoenen.

Met het gereedkomen van de villa gaat een lang gekoesterde droom van onze opdrachtgevers in vervulling. De voorliefde voor het water loopt namelijk als een rode draad door hun leven.

De belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp zijn de natuurlijke kwaliteiten van de omgeving, de relatie met het water, een tijdloze abstracte minimale vormgeving en een state of the art materiaal gebruik met zeer hoog detailniveau. Daarnaast diende de villa uitermate duurzaam en levensloopbestendig te zijn met ruimte voor inwonende verzorging op termijn.

Bepalend voor het bouwen aan de plas op deze plek zijn de strenge voorschriften qua bebouwd oppervlak, de gelimiteerde bouwhoogte en dat vanaf de straat de doorkijkjes richting het water behouden dienen te blijven. Het resultaat is een fraai ensemble van villa met buitenberging, die grotendeels is onderkeldert, en een vrijstaand gastenverblijf met dubbele garage en boothuis.

De indeling van de villa wordt bepaald door de ligging van het kavel aan het water. Bij binnenkomst in de ruime centrale hal wordt dit direct duidelijk door de weidste beleving richting de plas. Aan de zuidzijde liggen de belangrijkste woonvertrekken zoals de woonkamer, de eetkamer en de keuken die met grote minimalistische raampartijen het dialoog aangaan met het landschap. De hoekramen zijn zodanig uitgekiend dat deze de lijnen van het water volgen. Het aangrenzende overdekte terras versterkt met haar horizontale lijnen deze weidsheid maar zorgt er ook voor dat de hoge zomerzon wordt geweerd, terwijl in het voor- en najaar de welkome warmte van de lager staande zon wordt benut. Belangrijk in het spel van uitzicht en privacy is zeker ook de uitgekiende patio met driezijdig glas die niet alleen contact met de straat mogelijk maakt vanuit de woonkamer maar ook zicht geeft op de slaapkamer en vice versa vanuit de slaapkamer uitzicht biedt richting het water. Aan de patio ligt de master bedroom met een eigen walkthrough closet en ruime badkamer. Op de begane grond bevinden zich verder twee werkkamers en een tweede slaapkamer met eigen badkamer die op termijn geschikt is voor inwonende zorg.

De routing en de woonbeleving in de villa is gebaseerd op het verbinden van binnen en buiten en het landschap integraal onderdeel te maken van de dagelijks leven aan het water dat telkens anders is. Door het vele glas en de open lay-out wordt het water onderdeel van het leven in huis.

Het souterrain is bereikbaar met de huislift maar ook via de open trap in de centrale hal. Hier zijn, naast de technische ruimte en bergingen, de derde en vierde slaapkamers gelegen en de wellness ruimte met zwembad, jacuzzi, sauna en sanitaire ruimten.

Aan het begin van de uitvoering is besloten om het naastgelegen perceel aan te kopen waarop het gastenverblijf is gebouwd. Voordeel was dat ook voor de toekomst de privacy in zijtuin van de villa werd gewaarborgd. Daarnaast heeft het gastenverblijf een dubbele garage en boothuis gekregen omdat dit niet paste binnen het maximaal te bouwen volume van de villa. De hoekverdraaiing van het gastenverblijf speelt in op de bestaande bebouwing en maakt de zijtuin van de villa aan de straatzijde meer besloten en opener naar het water. De indeling van het gastenverblijf volgt primair het concept van de villa waarbij ook hier de relatie met het water een hoofdrol speelt.

Kenmerkend voor de architectuur zijn de zwevende sculpturale vormen, de mooie zichtlijnen, de ruimtelijkheid en de sterke relatie binnen-buiten die volledig is afgestemd op de locatie, de bezonning en de prachtige tuin aan het water.

De combinatie van materialen en de krachtige omlijningen van de grote glaspartijen alsmede de overstekken en vloeiende bewegingen zijn de blikvangers van dit droomhuis.

De materialen zijn beperkt tot wit geïsoleerd gevelstucwerk in combinatie met zwarte aluminium kozijnen en voor het gastenverblijf als enig toegevoegd materiaal geprepatineerd zink in een licht grijze kleur. De villa is maatwerk met een traditionele bouwmethodiek en gezien de locatie aan het water in een veengebied zijn de in de grond gelegen delen van de woning uitgevoerd met zeer gespecialiseerde funderings- en uitvoeringstechnieken.

De tuin inclusief verhardingen en de bijzondere, speciaal naar eigen ontwerp, gemaakte toegangspoorten zijn eveneens in een hand door het bureau ontworpen.

Het interieur is volledig in harmonie met de villa en past perfect bij de minimalistische esthetiek die de opdrachtgevers nastreefden. Strak en puur design gecombineerd met zeer hoogwaardige materialen.

De binnenafwerking is minimalistisch strak, met lichte vloeren die buiten zijn doorgezet in terassen en randen, hardglazen deuren en maatwerk kastenwanden en geintegreerde deuren in deels een stoere donkere aluminium met een warme look en feel en witte kastenwanden waar deze in de wand moeten op gaan.

De keuken is maatwerk van Bulthaup.

De badkamers zijn van de hand van van Jos van Zijl en zijn eigen sanitair lijn. Daarnaast verzorgde Jos de tegelwerken en glazen wandbekledingen, de binnendeuren van Rimadesio, diverse interieurinrichtingen en samen met Boley de open haard.

Het verlichtingsplan is naar eigen ontwerp van het bureau waarbij vooral veel aandacht is besteedt aan de integratie van alle bijkomende onderdelen in het plafond zoals speakers, luchtspleten, signaleringen e.d. De gekozen armaturen zijn voornamelijk van Deltalight.

Automatisering en Energie:

Dankzij de toegepaste domotica kunnen alle systemen en installaties bediend worden. Via centrale touchscreens en afzonderlijke bedieningselementen in de ruimten of via mobiele apparaten kunnen alle systemen in het huis en op afstand bediend worden. De villa is voorzien van een warmtepomp met aardwarmte in combinatie met een cv systeem en een luchtbehandeling met warmte terugwinning. De duurzame warmte via vloerverwarming zorgt voor een aangenaam binnenklimaat in de winter en koeling in de zomer en is in elke kamer afzonderlijk te reguleren.

De gevels en daken zijn hoogwaardig geïsoleerd en de grote glasoppervlakken hebben tripple beglazing. Overdekte terrassen en automatische zonnedaken boven het ochtendterras en de patio zorgen ervoor dat in elk jaargetijde naar eigen wens gebruik kan worden gemaakt van zonnewarmte. De lichtstraten, die een bijzondere beleving aan de ruimtes geven, zijn voorzien van zonwerende beglazing. Door de installaties te optimaliseren en een zeer goed gedetailleerde gebouwschil te maken is een zeer energie-efficiënte en comfortabele woning gerealiseerd.

Alles is ontworpen en er is niets aan de toeval overgelaten. Daardoor is er met recht sprake van een exclusief maatkostuum met optimaal wooncomfort.

G House: lakeside villa and guest accommodation by Lab32 architects

The villa is situated close to the waters of the Reeuwijkse Plassen in a dutch village consisting of not much more than a narrow through road lined predominantly by large, free-standing houses standing on ‘islands’ created by the drainage ditches of the former peatland.

The great attraction of this location lies in the vicinity of water and in the experience of this natural environment through the changing seasons. The villa’s completion represents the fulfilment of a long-held ambition of our clients, for whom a love of water has been an abiding theme of their lives.

The key starting points for the design were the natural setting, the relationship with the water, a timeless, abstract, minimalist design, and a state-of-the-art use of materials with a very high standard of detailing. In addition, the villa was required to meet high sustainability standards and to be a home for life, with provision for live-in care should that become necessary some time in the future.

Construction on this lakeside site is subject to strict building regulations regarding the building’s footprint and height and the retention of view corridors between street and water. The outcome is an attractive ensemble consisting of the villa with external storage, partly in a basement, and free-standing guest quarters with a double garage and boathouse.

The villa’s layout is determined by the plot’s waterside location. This becomes immediately apparent upon entering the spacious central hall with its panoramic view of the lake. The main living areas, such as living room, dining room and kitchen, are on the south side, where they engage in a dialogue with the landscape via large, minimalist window units. The corner windows are designed to follow the lines of the water. The horizontal lines of the adjacent covered terrace reinforce this expansiveness, but also keep out the rays of the high summer sun, while admitting the welcome warmth of the lower standing sun in spring and autumn. Another important element in the balancing act between views and privacy is without doubt the cleverly designed patio with glass on three sides, which not only allows for visual contact between living room and street, but also provides a view of the bedroom and, vice versa, a view of the water from the bedroom. The patio is bordered by the master bedroom with walk-through closet and generous bathroom. Also on the ground floor are two studies and a second bedroom with en-suite bathroom that would in due course be suitable for a live-in carer.

The routing and living experience in the villa is based on connecting inside and outside and making the constantly changing waterside landscape an integral part of everyday life. Thanks to the copious glass and open layout, the water has become part of life in the house.

The basement is accessible via a house lift and an open stair in the central hall. In addition to the technical equipment and storage space, it contains a third and fourth bedroom plus a wellness area complete with swimming pool, jacuzzi, sauna and a shower and toilet.

At the beginning of the build, the clients decided to buy the adjoining parcel of land on which the guest quarters were subsequently built. As well as safeguarding the privacy of the villa’s side garden, this also made it possible to accommodate the double garage and boathouse that did not fit within the maximum allowable building envelope for the villa. The rotation of the guest quarters vis à vis the villa makes the latter’s side garden more private on the street side and more open towards the water. In essence, the layout of the guest quarters emulates that of the villa by prioritising the relationship with the water.

The architecture is defined by the floating, sculptural forms, the wonderful sight lines, the luxurious sense of space and the strong indoor/outdoor relationship, which is fully attuned to the location, the sunlighting and the beautiful waterside garden.

The combination of materials and the strong outlining of the large expanses of glass, as well as the overhangs and fluid curves are the focal points of this dream house. The materials are limited to a white insulated render facade system in combination with black aluminium frames, the only additional material being the pre-weathered pale grey zinc used in the guest quarters. The villa was custom-built using a traditional construction method, except for those parts of the house below ground, where the waterside location in peaty soil dictated the use of highly specialised foundation and construction techniques. The garden, including the hard surfacing and the unique, specially made entrance gates, was also designed by Lab32.

The interior is in perfect harmony with the villa and wholly in keeping with the minimalist aesthetic aspired to by the clients: clean-cut and pure design combined with high-specification materials.

The internal finishing is tautly minimalist, with pale floors that continue outside in the terraces and edgings, toughened glass doors and custom-made wall units and matching adjacent doors, partly in a robust dark aluminium with a warm look and feel, but white where they were required to blend with the wall. The kitchen was custom-designed by Bulthaup.

The bathrooms were designed by Jos van Zijl using his own line of bathroom fittings. Jos was also responsible for the tiling and glass wall coverings, the interior doors by Rimadesio, various interior fittings and, together with Boley, the gas fire.

The lighting plan was designed by Lab32, with a lot of attention being paid to the integration of all the ancillary elements in the ceiling, such as speakers, ventilation slots, monitoring devices and the like. Most of the light fittings are from Deltalight.

Automation and Energy

Thanks to sophisticated home automation technology, all the systems and services installed in the villa can be operated remotely by means of centrally located touch screens, individual controls in the rooms or mobile devices. The villa is equipped with a geothermal heat pump in combination with heat recovery central heating and air conditioning systems. The sustainable underfloor heating and cooling system delivers a cosy indoor climate in winter and cooling in summer and can be individually regulated in each room.

The elevations and roofs are highly insulated and the large expanses of glass are triple glazed. Covered terraces and automatic sun roofs above the morning terrace and the patio make it possible to enjoy the sun’s heat whatever the season. The continuous rooflights, which impart a special ambience to the rooms below, are fitted with solar-control glass. Optimised services and a finely detailed building shell have delivered an energy-efficient and comfortable dwelling.

Every detail has been designed and nothing has been left to chance. The result can justifiably be described as an exclusive bespoke suit that offers the ultimate in domestic comfort.

Afmetingen
650 m² (Oppervlakte)
Locatie
Reeuwijk
Prijs
€0
 • Zijgevel Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Zijgevel

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 2
  ["NL"] [Published] Moderne droombungalow aan het water
  ["ZA"] [Published] An immaculate house on the water's edge
 • Voorgevel Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Voorgevel

 • Voorgevel Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Voorgevel

 • Voorgevel Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Voorgevel

 • Voorgevel Moderne garage van Lab32 architecten Modern

  Voorgevel

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 2
  ["PL"] [Published] Nowoczesny dom zainspirowany… wodą!
  ["NL"] [Published] Schitterend wonen aan het water
 • Voorgevel Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Voorgevel

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 4
  ["EN"] [Published] A Waterfront House that Plays with Nature
  ["DE"] [Published] Wow-Villa am Wasser
  ["PL"] [Published] Nowoczesny dom zainspirowany… wodą!
  ["NL"] [Published] Schitterend wonen aan het water
 • Voorgevel Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Voorgevel

 • Zijgevel Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Zijgevel

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 1
  ["PL"] [Published] Nowoczesny dom zainspirowany… wodą!
 • Achtergevel Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Achtergevel

 • Achtergevel Moderne balkons, veranda's en terrassen van Lab32 architecten Modern Glas

  Achtergevel

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 4
  ["EN"] [Published] A Waterfront House that Plays with Nature
  ["PL"] [Published] Nowoczesny dom zainspirowany… wodą!
  ["NL"] [Published] Schitterend wonen aan het water
  ["DE"] [Published] Wow-Villa am Wasser
 • Achtergevel Moderne balkons, veranda's en terrassen van Lab32 architecten Modern Glas

  Achtergevel

 • Achtergevel Moderne balkons, veranda's en terrassen van Lab32 architecten Modern Glas

  Achtergevel

 • “G-house, villa met gastenverblijf aan de Reeuwijkse Plas” Moderne balkons, veranda's en terrassen van Lab32 architecten Modern Glas

  “G-house, villa met gastenverblijf aan de Reeuwijkse Plas”

 • Achtergevel Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Achtergevel

 • Zijgevel3 Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Zijgevel3

 • Zijgevel Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Zijgevel

 • Zijgevel Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Zijgevel

 • Gastenverblijf Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Gastenverblijf

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 3
  ["ZA"] [Published] The Glass Lake House
  ["VE"] [Published] Casas con fachadas de vidrio
  ["PE"] [Published] Moderniza el interior de tu casa con fachadas de cristal
 • Gastenverblijf Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Gastenverblijf

 • Gastenverblijf Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Gastenverblijf

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 1
  ["NL"] [Published] Schitterend wonen aan het water
 • Gastenverblijf Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Gastenverblijf

 • Gastenverblijf Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Gastenverblijf

 • Gastenverblijf Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Gastenverblijf

 • Achtergevel Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Achtergevel

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 1
  ["NL"] [Published] Deze moderne gevels geven je huis net dat beetje extra
 • Zijgevel Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Zijgevel

 • Achtergevel Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Achtergevel

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 4
  ["EN"] [Published] A Waterfront House that Plays with Nature
  ["ZA"] [Published] The Glass Lake House
  ["VN"] [Published] 9 mẫu cửa kính đẹp lung linh cho mọi phòng trong nhà bạn
  ["DE"] [Published] Wow-Villa am Wasser
 • Achtergevel Moderne huizen van Lab32 architecten Modern

  Achtergevel

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 3
  ["NL"] [Published] 8 vragen die je voor de bouw van je huis aan een architect moet stellen!
  ["NL"] [Published] Dit zijn de beste materialen voor raamkozijnen. Welke kies jij?
  ["ZA"] [Published] An immaculate house on the water's edge
 • Hal Moderne gangen, hallen & trappenhuizen van Lab32 architecten Modern

  Hal

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 2
  ["NL"] [Published] Schitterend wonen aan het water
  ["NL"] [Published] Moderne droombungalow aan het water
 • Hal Moderne gangen, hallen & trappenhuizen van Lab32 architecten Modern

  Hal

 • Hal Moderne gangen, hallen & trappenhuizen van Lab32 architecten Modern

  Hal

 • Hal Moderne gangen, hallen & trappenhuizen van Lab32 architecten Modern

  Hal

 • Patio Moderne gangen, hallen & trappenhuizen van Lab32 architecten Modern

  Patio

 • Hal Moderne gangen, hallen & trappenhuizen van Lab32 architecten Modern

  Hal

 • Werkkamer Moderne studeerkamer van Lab32 architecten Modern

  Werkkamer

 • Werkkamer Moderne studeerkamer van Lab32 architecten Modern

  Werkkamer

 • Werkkamer Moderne studeerkamer van Lab32 architecten Modern

  Werkkamer

 • Woonkamer Moderne woonkamers van Lab32 architecten Modern

  Woonkamer

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 1
  ["ZA"] [Published] The Glass Lake House
 • Woonkamer Moderne woonkamers van Lab32 architecten Modern

  Woonkamer

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 7
  ["EN"] [Published] A Waterfront House that Plays with Nature
  ["PL"] [Published] Nowoczesny dom zainspirowany… wodą!
  ["NL"] [Published] De muur egaal wit verven: zó doe je het!
  ["NL"] [Published] Schitterend wonen aan het water
  ["NL"] [Published] Moderne droombungalow aan het water
  ["ZA"] [Published] The Glass Lake House
  ["DE"] [Published] Wow-Villa am Wasser
 • Woonkamer met open haard Moderne woonkamers van Lab32 architecten Modern

  Woonkamer met open haard

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 2
  ["NL"] [Published] Moderne droombungalow aan het water
  ["ZA"] [Published] An immaculate house on the water's edge
 • Eetkamer Moderne balkons, veranda's en terrassen van Lab32 architecten Modern

  Eetkamer

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 1
  ["NL"] [Published] Moderne droombungalow aan het water
 • Eetkamer Moderne gangen, hallen & trappenhuizen van Lab32 architecten Modern

  Eetkamer

 • Keuken Moderne keukens van Lab32 architecten Modern

  Keuken

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 10
  ["CA"] [Published] Maximize your kitchen storage – a simple guide
  ["PL"] [Published] Nowoczesny dom zainspirowany… wodą!
  ["NL"] [Published] Schitterend wonen aan het water
  ["NL"] [Published] 6 tips om ervoor te zorgen dat je koelkast langer meegaat!
  ["EN"] [Published] A Waterfront House that Plays with Nature
  ["NL"] [Published] Vaatwasser versus handwas: is de eerste zijn geld wel waard?
  ["ZA"] [Published] The Glass Lake House
  ["ZA"] [Published] An immaculate house on the water's edge
  ["DE"] [Published] Wow-Villa am Wasser
  ["NL"] [Published] Zo ontdooi je je vriezer in een kwartier
 • Keuken Moderne keukens van Lab32 architecten Modern

  Keuken

 • Badkamer Moderne badkamers van Lab32 architecten Modern

  Badkamer

 • Badkamer Moderne badkamers van Lab32 architecten Modern

  Badkamer

 • Badkamer Moderne badkamers van Lab32 architecten Modern

  Badkamer

 • Badkamer Moderne badkamers van Lab32 architecten Modern

  Badkamer

 • Trap Moderne gangen, hallen & trappenhuizen van Lab32 architecten Modern

  Trap

 • Badkamer Moderne badkamers van Lab32 architecten Modern

  Badkamer

 • Zwembad Moderne zwembaden van Lab32 architecten Modern

  Zwembad

 • Zwembad Moderne zwembaden van Lab32 architecten Modern

  Zwembad

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 4
  ["NL"] [Published] Schitterend wonen aan het water
  ["ZA"] [Published] The Glass Lake House
  ["ZA"] [Published] An immaculate house on the water's edge
  ["DE"] [Published] Wow-Villa am Wasser
 • Zwembad Moderne zwembaden van Lab32 architecten Modern

  Zwembad

 • Trappenhuis Moderne gangen, hallen & trappenhuizen van Lab32 architecten Modern

  Trappenhuis

 • Zwembad Moderne zwembaden van Lab32 architecten Modern

  Zwembad

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 3
  ["PL"] [Published] Nowoczesny dom zainspirowany… wodą!
  ["NL"] [Published] Moderne droombungalow aan het water
  ["EN"] [Published] A Waterfront House that Plays with Nature
 • Eetkamer Moderne eetkamers van Lab32 architecten Modern

  Eetkamer

 • Hal Moderne gangen, hallen & trappenhuizen van Lab32 architecten Modern

  Hal

 • Sauna Moderne spa's van Lab32 architecten Modern

  Sauna

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 1
  ["ZA"] [Published] An immaculate house on the water's edge
 • Hal Gastenverblijf Moderne gangen, hallen & trappenhuizen van Lab32 architecten Modern

  Hal Gastenverblijf

 • Hal Moderne gangen, hallen & trappenhuizen van Lab32 architecten Modern

  Hal

 • Hal Gastenverblijf Moderne gangen, hallen & trappenhuizen van Lab32 architecten Modern

  Hal Gastenverblijf

 • Woonkamer Moderne woonkamers van Lab32 architecten Modern

  Woonkamer

  Editors´ Ideabooks met deze foto
  Ideabooks: 2
  ["NL"] [Published] Je huis inrichten : de beste tips, ideeën en inspiratie
  ["NL"] [Published] 8 valse interieurmythen die per direct verbroken moeten worden!

Admin-Area