1,180 Landschapsarchitecten

Locatie

Landschapsarchitecten zijn design professionals die gespecialiseerd zijn in de planning, ontwerp en het behoud van buitenruimtes. Hoewel landschapsarchitecten voornamelijk erkend worden voor alle activiteiten die levende planten betreffen is het werk van deze experts in werkelijkheid veel complexer. Of het nu om het platteland, stedelijke ruimte, een tuin, een hele regio of om milieubescherming van al deze ruimten gaat: hun bijdrage aan het landschap is onbeperkt. Terwijl architecten veelal met dode materie werken is de expertise van de landschapsarchitect verre van statisch. De architecten van onze leefruimte zorgen voor natuurlijke en levende materialen zoals planten, grond en water maar ook, samen met stedelijke en landschapsplanners, voor de bewoners van deze gebieden. Eigendom en bescherming zijn maar twee van de factoren die hierbij komen kijken. 

Landschapsarchitecten zorgen dus, naast privéprojecten, ook voor openbare ruimten en voorzieningen. Deze experts zitten achter het ontwerp van zowel jouw achtertuin als dat van het golfveld verderop – zij construeren publieke pleinen, parken en zelfs grootschalige projecten zoals dammen of energiecentrales. Hierbij is de planning en de voorbereiding minstens zo belangrijk, zo niet cruciaal, voor ieder project. Natuurlijke en menselijke omgevingen worden namelijk veranderd en opnieuw vormgegeven en hierbij is het effect op lange termijn een belangrijke factor. De landschapsarchitect moet dus ook kennis hebben van lange termijn invloeden op een gebied, seizoensgebonden veranderingen dankzij bijvoorbeeld het klimaat en zo een project voorbereiden voor een decennialang leven.