HILBERINKBOSCH architecten

Projecten

Nieuw project

De verschillende projecten van HILBERINKBOSCH Architecten, variërend van verbouwingen van particuliere woonhuizen, projectmatige woningbouw tot grootschalige studieprojecten, worden allen gekenmerkt door een herkenbare conceptuele aanpak van de opgave.

De basis van de projecten wordt altijd gevormd door een precieze analyse die erop gericht is de meest simpele oplossing voor de meest complexe vragen te vinden. Deze basis wordt in een voortdurende wisselwerking en gesprek tussen de betrokkenen verder ontwikkeld en verscherpt. Er wordt kennis vergaard: de historie, de stedenbouwkundige ligging, de functie, de eisen, de verlangens... Zonder kennis van hoe de dingen gebeuren kan de potentie van de nieuwe laag op het urbane veld niet uitgebuit worden.

Het zo ontstane concept geeft de potenties van de locatie en het programma helder weer, is een duidelijke stellingname in het krachtenveld. Het concept is geen ontwerp maar een werkmiddel, het vormt de basis waarmee architectuur gemaakt kan worden, zintuiglijk en rationeel.

We hebben geen stijl in de zin van gebruik en organisatie van materiaal maar een stijl in de wijze waarop we met de vraagstelling werken, de wijze van opereren in het spanningsveld van wensen. Het zwaartepunt ligt hierbij op het conceptuele vlak. De esthetiek vloeit voort uit het concept.

Materiaal, kleur en vorm zijn wezenlijk onderdeel van het onderzoek en de analyse. Zij zijn de verbeelders en dragers van sferen, geven uitdrukking en vorm aan de poëzie van het leven.

Op de samenkomst van deze verschillende onderzoekslijnen groeit langzaam het plan tot een volwaardig gebouw. Het gebouw wordt zo onderdeel van deze poëzie, onderdeel van de herinnering, het krijgt betekenis. De architectuur van het gebouw wordt betekenisdrager.

Servicegebieden
  • renovatie restauratie
  • nieuwbouw villa
  • projectmatige woningbouw
Awards
Fritz Höger Preis 2014, special mention, categorie ‘woningbouw/gestapelde woningbouw’
Adres
Wamberg 5
5258 SM Berlicum
Nederland
+31-736900136 www.hb-a.nl