J.O.N.G.architecten

Projecten

Nieuw project

Jelle de Jong vestigde zich in 1987 als zelfstandig architect in Lemmer. Het bureau telt nu een driekoppige directie van Jelle de Jong, Wytze Bouma en Kees de Haan. Daarnaast hebben wij 5 professionele medewerkers. Met dit team proberen wij in een plezierig sfeer mooie dingen te maken. 

Wij respecteren de opdrachtgever. Een goed project bestaat bij de gratie van inspirerend opdrachtgeverschap. Wij dagen hem uit om ons zo prikkelend mogelijk aan het werk te zetten en gedurende het proces ook scherp te houden in een constante dialoog.

Wij hebben achting voor de omgeving waarin een gebouw wordt geplaatst. Daarbij kijken wij niet alleen maar naar de direct zichtbare context maar denken wij bijvoorbeeld ook aan de historische achtergrond en de bouwtradities van een plek.

Een bestaand gebouw verdient respect. Met heldere en doelmatige ingrepen proberen wij te behouden waar het kan en te vernieuwen waar het moet. Het oude wordt verrijkt met iets nieuws en gaat daardoor weer een tijd mee. Wij respecteren ook de hedendaagse bouwmethodes en technieken. Wij kennen de tradities maar prefereren een hedendaagse interpretatie daarvan met eigentijdse middelen.

Wij hebben ten slotte ook respect voor onszelf en ons vak. Soms is het nodig standvastig een standpunt te verdedigen dat is ingebed in vakkennis en creativiteit. We zijn niet bang om met kracht van argumenten anderen proberen te overtuigen van onze visie.

Awards
 • 2004 winnaar Vredeman De Vries Prijs, verbouw woonboerderij, Nijemirdum
 • 2008 genomineerd Vredeman De Vries Prijs, conservering Broerekerk, Bolsward
 • 2008 genomineerd Vredeman De Vries Prijs, nieuwbouw zomerwoning, Vlieland
 • 2008 genomineerd BNA gebouw van het jaar, conservering Broerekerk, Bolsward
 • 2010 winnaar Gouden Oldehove, nieuwbouw woningen Vegelinbuurt, Leeuwarden
 • 2010 genomineerd Vredeman De Vries Prijs, verbouw woonboerderij, Goïngarijp
 • 2014 genomineerd Vredeman De Vries Prijs verbouw boerderij  IJlst
 • 2014 genomineerd BNA gebouw van het jaar verbouw boerderij IJlst
 • 2016 categorie winnaar Leefbaarheid en Sociale Cohesie BNA gebouw van het jaar, Kerk Klein Wetsinge
 • 2016 winnaar Vredeman de Vriesprijs, nieuwbouw woning, uitbreiding jachthaven en camping, It Heidenskip
 • Laat alle 10 awards zien
Adres
Langestreek 14
8531HV Lemmer
Nederland
www.jongarchitecten.nl
Prof pin.png%7c52.8448455,5