Landschappelijke inpassing met kinderspeelduin moderne exhibitieruimten van bbhd architecten modern | homify
< >
Landschappelijke inpassing met kinderspeelduin Moderne exhibitieruimten van BBHD architecten Modern
< >
Landschappelijke inpassing met kinderspeelduin Moderne exhibitieruimten van BBHD architecten Modern
< >
Landschappelijke inpassing met kinderspeelduin Moderne exhibitieruimten van BBHD architecten Modern

Kinderspeelplaats in de duinen, zichtbaar vanaf het terras. De bezoekersaantallen overtreffen alle verwachtingen.

Uitgangspunt van opdrachtgever PWN Waterleiding-bedrijf Noord-Holland was een zeer duurzaam gebouw te realiseren dat past in de omgeving, dat herkenbaar is en een voorbeeldfunctie vervult voor haar bezoekers.
Omdat duurzaamheid een zeer rekbaar begrip kan zijn is er voor gekozen met een objectief ontwerpinstrument te werken dat de duurzaamheid op velerlei aspecten beoordeelt. Breeam is een breed geaccepteerde en gebruikte methode om de duurzaamheid van gebouwen te meten. Niet eerder was echter een gebouw met deze gebruiksfunctie op basis van Breeam ontworpen. In de ontwerpfase is de beoordeling Excellent behaald. Op dit moment wordt nog gewerkt om deze beoordeling ook voor de gebruiksfase te verkrijgen. Duurzame maatregelen in het gebouw zijn onder andere het materiaalgebruik van exterieur en interieur, gebruik van grijs water voor de toiletten, toepassing van PV-cellen, natuurlijke zomernachtventilatie, zeer goede isolatie. Maar ook robuuste detaillering en zorg voor het welbevinden van de gebruikers. Het voornemen om een systeem voor koude- en warmteopslag aan te leggen werd verhinderd door het feit dat het gebouw op een aardkundigmonument bleek te staan, een begrip dat een jaar vóór de bouw door de provincie was geïntroduceerd. Hierdoor mocht de bodem niet dieper dan één meter diep worden doorboord.

Ter informatie voor de bezoekers wordt in de expositieruimte onder andere in beeld gebracht hoeveel energie het gebouw die dag heeft opgewekt.

Vergelijkbare foto’s
Opmerkingen