Rabbit hutch van tiesencoo | homify
<
Rabbit Hutch van TIESENCOO
<
Rabbit Hutch van TIESENCOO
<
Rabbit Hutch van TIESENCOO

Meetbare schoonheid : getallenseries en sentiment

RabbitHutch is ontstaat tijdens een fascinatie voor getallenreeksen zoals die van Fibonacci en zijn konijnenvraagstuk. Combineer dit met een speciale voorliefde voor de universele schoonheid van de alledaagse dingen om ons heen: meetbare schoonheid en sentiment.

Fibonacci in het kort

Fibonacci is degene die het tientallig stelsel vanuit Arabië in Europa brengt. Zonder de invloed van de wiskundige Fibonacci hadden we wellicht nog leren tellen van I, II, III, IV, V. Hij is echter vooral bekend geworden met zijn ‘konijnenvraagstuk’: hoe snel breidt een kolonie konijnen zich uit onder ideale omstandigheden? Fibonacci gaat uit van twee konijnen, een mannetje en een vrouwtje. Het vrouwtje is na 2 maanden vruchtbaar, en baart daarna elke maand twee jongen, een mannetje en een vrouwtje. Die brengen op hun beurt ook weer na 2 maanden elke maand een stel jongen voort. Hoeveel paar konijnen is er na verloop van tijd, ervan uitgaande dat ze niet doodgaan?

Als je voor elke maand de uitkomst op een rijtje zet, ontstaat de ”Fibonacci-reeks”: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 enzovoort. Bij nadere bestudering van deze serie getallen valt op dat elk getal gelijk is aan de optelsom van de vorige twee getallen.

Het bijzondere is dat de Fibonacci-reeks en de afleiding daarvan, de gulden snede, vaak in de natuur blijkt voor te komen. In de opbouw van een bijenkolonie zien we de ordening terug, ook het gemiddeld aantal kroonblaadjes aan veel bloemen zou de Fibonacci-reeks vertonen. Behalve de voorbeelden in het dierenrijk zijn er ook talloze voorbeelden in het plantenrijk, waarbij de reeks te gebruiken valt. De getallenreeks wordt hier ingezet als symbool voor het natuurlijke groeiproces. In de natuur ontstaat namelijk niets uit zichzelf…

Vergelijkbare foto’s
Opmerkingen