<
Hoofdkantoor Koopman International, TEKTON architekten TEKTON architekten Commercial spaces Exhibitieruimten
<
Hoofdkantoor Koopman International, TEKTON architekten TEKTON architekten Commercial spaces Exhibitieruimten

Duurzame Tender Buiksloterham uitgeschreven door de gemeente Amsterdam in 2009 was de start van de planontwikkeling. Het aanvankelijke ontwerp van TEKTON architekten voor duurzaam wonen en werken was winnaar op deze kavel.

Handelshuis Koopman International de naaste buur besloot het plan over te nemen. Hun logo is arabesque verweven in de kopgevels. Het gebouw vormt het nieuwe gezicht van de firma in het gebied. De kavel is buitengewoon smal en langgerekt (14 x 105 m), dit was bepalend voor het uitrollen van een programma. Twee kernen pinnen het programma vast in kopsegmenten en een tussendeel. In de glazen plint zijn kantoorruimten opgenomen. Daarboven 2 verdiepingen met showrooms die overlopen in die van de bestaande bouw. Het hogere volume aan de waterzijde bevat 2 appartementen met dubbelhoge ruimten op de koppen en de verhoging aan de zuidzijde kantoor. Thematische is de beweging vanaf de brug ingezet om vanuit een glazen plint een volume op te laten komen met accenten op de koppen. De lange gevel wordt gescandeerd met ingevouwen gekleurde niegges. De beperkte toegankelijkheid voor bouwers bepaalde de materialisering. De staalconstructie is bekleed met glas en lichtmetalen panelen. De duurzame ambitie uit de tender is doorgezet door de daken van het gebouw te bedekken met fotovoltaïsche zonnepanelen.

Vergelijkbare foto’s